Drugsmisbruik en drugsvoorlichting

Het gebruik van drugs onder jongeren is de laatste jaren flink toegenomen. Inmiddels kan men “softdrugs” door de toename van het THC-gehalte (tetrahydrocannabinol, de psychoactieve stof in cannabis) geen softdrugs meer noemen, maar kunnen qua effecten gelijkgesteld worden met harddrugs. Jongeren, ouders en leraren zijn van dit feit vaak niet op de hoogte.images

Recent onderzoek heeft uitgewezen dat jongeren op steeds vroegere leeftijd in aanraking komen met drugs. De leeftijd van twaalf tot dertien jaar is geen uitzondering.

Ook is door onderzoek vast komen te staan dat er een verband bestaat tussen slechte schoolprestaties, voortijdig schoolverlaten, spijbelen en een slechter toekomstperspectief van jongeren die drugs gebruiken.

Jongeren die in aanraking zijn geweest met drugs lopen een verhoogde kans om hun opleiding niet af te maken. De gevolgen van drugsgebruik en vooral ook dronkenschap zijn bij scholieren desastreus, omdat de hersengroei wordt geremd. Bij alcohol- en drugsverslaafde jongeren blijven taalontwikkeling, concentratie, leren, geheugen en ruimtelijk inzicht achter.

Zij presteren minder op school en spijbelen meer. Hun toekomstverwachtingen zijn beduidend minder.

Van de kinderen die worden gediagnosticeerd met psychische stoornissen heeft 60% geblowd.

Op scholen waar goede voorlichting wordt gegeven, is gebleken dat het experimenteren met drugs wordt uitgesteld.

drugs 3

In de praktijk blijkt dat de kennis bij docenten, stagebegeleiders en andere medewerkers over de symptomen van het gebruik van drugs, niet voldoende is. Meer voorlichting voor leerkrachten alsook voor leerlingen is dan ook zeer wenselijk.

Het verband van drugs- en alcoholgebruik met betrekking tot spijbelen, schoolprestaties, motivatie en uitval wordt in de praktijk niet direct gelegd.

Recent onderzoek heeft dit verband echter duidelijk aangetoond.

In verband met het toegenomen THC-gehalte en het inmiddels door onderzoek aangetoonde verband tussen drugsgebruik en schoolprestaties, spijbelen en drop-outs worden er in dit rapport aanbevelingen gedaan met betrekking tot het verbeteren van het drugsbeleid in Nederland.